Nu når vi nya höjder
Mätning från luften
Då måttbandet inte räcker till
Utsättning med millimeterprecision
Skalenliga ritningar & kartor
Kartexperten på Åland
previous arrow
next arrow
Slider

Projekt/Kundinfo

Koordinatsystem på Åland

Koordinatsystemet anger det som brukar betecknas som plankoordinater X och Y.

Kartmaterial för Eckerö Golf

Eckerö Golf ville ha kartmaterial och höjddata för deras 18-hålsbana i Eckerö, Kyrkoby. Största delen av materialet togs fram utifrån flygbilder. Vi flög med både multirotor och flyg på mellan 80-150m höjd.

Höjdsystem på Åland

Vid ett projekts början måste man ha klart vilket höjd- och koordinatsystem man skall använda.

2D planritningar och 3D modeller

Med laserskanner kan det göras snabbt och i 3D. Från det laserskannade punktmolnet kan vi sedan rita upp 2D planer, sektioner och 3D modell.

Gravgårdskarta & 3D dokumentering

Ett bra kartunderlag gör det lättare att hålla ordning på gravgården, gravregister, framtida planering osv.