Laserskanning av Hammarlands Gravgård. Punktmolnet kan ni se från länken:

  • För bästa kvalite, gå till inställningar - kvalite och välj högsta möjliga för din uppkoppling

Ett bra kartunderlag gör det lättare att hålla ordning på gravgården, gravregister, framtida planering osv.

Vi mäter med den senaste tekniken där hela gravgården blir dokumenterad in i minsta detalj som ett s.k. 3D punktmoln.

Utifrån punktmolnet ritar vi upp måttriktiga och skalenliga kartor som sedan kan användas i kartregister såsom t.ex. DSMdatas KyrkInfo.

Kyrkbyggnader och övriga objekt kan även skannas för att erhålla skalenliga 2D & 3D ritningar. Brinner eller förstörs kyrkan finns en exakt digital kopia sparad som sedan kan återskapas till sitt ursprungliga läge och storlek.

Gravgårdskarta & 3d dokumentering som PDF - Ladda ner [3,06 mb]