För att kartera större områden flyger vi idag med multirotor & RC-flyg (även kallad drönare eller UAV) för att på det sättet framställa ortofoton.

Ett Ortofoto är ett skalenligt foto som man sedan kan göra mätningar utifrån. Detta effektiviserar vår framställning av kartor och höjddata.

Noggrannheten i både plan och höjd ligger på ca. 5-20cm beroende på flyghöjd m.m.

Från flygbilderna får vi även ut 3D punktmoln. Det kan sedan användas för att projektering samt modellera och visualisera terrängmodeller som
bygger på verkligheten.

Tillämpningar: Baskartor - Projektering vägar, avlopp, konstruktioner – Massaberäkningar – 3D visualisering – Dokumentering – Skoglig data – Växtlighetsdata – Kartdatabaser

För noggrannare terrängmodeller använder vi oss av 3D laserskanner för att komma ner på en noggrannhet av +/-2mm.