Vid ett projekts början måste man ha klart vilket höjd- och koordinatsystem man skall använda

Höjdsystemet anger endast det som brukar betecknas som Z-värdet i ett koordinatsystem. I Finland används i stort sett höjdsystemet N2000 som standard idag. Tidigare använda höjdsystem i Finland är N60 och N43. Mariehamns Stad (MSZ) har haft ett eget höjdsystem men det är i stort sett samma som det gamla N60. Det skiljer +/-10mm lite beroende på var i Mariehamn du är. Mariehamns Stad har även de övergått till N2000.

Börjar man ett nytt projekt idag så använder man oftast N2000. Då måste man alltså beakta höjder man tar från gamla ritningar ifall de varit i ett annat höjdsystem. De gamla höjderna skall då justeras till N2000.

Ett höjdsystems +0.000 är inte det samma som medelvattennivån (MW). Medelvattennivån ändras hela tiden bl.a. beroende på landhöjdning m.m. Det är också ett av skälen till att höjdsystemen uppdateras.

Skillnaden mellan t.ex. N60 och N2000 på Åland är mellan 28-32cm beroende på var du är belägen. Exemplet nedan visar höjdskillnaden i Mariehamn ifall man anger nollpunkten på resp. höjdsystem. Höjden +0.00m i N2000 är alltså -0.30m i N60 (MSZ) och -0.12m för MW2016.

(C:\Dropbox\Dannes\H366jdsystem\N2000 Layout1 (1))

Nu då maskiner med GPS-system är vanligt förekommande är det allt viktigare att höjderna ligger rätt i höjdsystemet. Ett projekt med lokalt höjdsystem där t.ex. färdigt golv på ritningarna är planerat till +0.000 fastän det i verkligheten ligger på +11.200, är till ingen nytta för en maskin med GPS-system.

I korthet:

  • Använd N2000 för nya projekt.

  • Tar ni höjder från gammalt material i N60 – ta och plussa på 28-32cm (beroende på var på Åland ni befinner er) för att få höjden till N2000

  • Låter allt ovan råddigt? – slå en signal

  • Finns det höjder angivna på ritningar skall höjdsystemet anges. Om X antal år är det kanske dags att byta höjdsystem igen och då kan det vara bra att veta vilket höjdsystem just era höjder var angivna som.

N2000