Koordinatsystemet anger det som brukar betecknas som plankoordinater X och Y. Även kallat N (Northing) och E (Easting). Koordinatsystemet vi använder för småskaliga projekt i Finland idag är benämnt ETRS-GK och är indelat i olika zoner. Tre av zonerna täcker Åland. ETRS-GK19 väster om Eckerö (används väldigt sällan). ETRS-GK20 från västra delen av fasta Åland till halva Föglö i öster. ETRS-GK21 från halva Föglö och österut. För projekt som täcker stora områden (flera zoner) används TM35FIN men det är väldigt sällan som det används.

etrs-zoner

Det gamla nationella koordinatsystemet KKJ (även kallat KKS) används fortfarande på projekt som påbörjats innan bytet till ETRS-GK. Nya projekt startas i ETRS-GK. Mariehamns Stad har även haft ett eget koordinatsystem men fr.o.m. 26.2 2020 har de även gått över till ETRS-GK20.

Om en ritning skall användas i ett GPS-system måste den vara i meter och ligga rätt i koordinatsystemet för att systemet skall fungera. Alla mätningsinstrument hanterar koordinater där 1 enhet i CAD är 1 meter. De flesta projektörer är vana med att 1 enhet i CAD är 1mm.

Vår förhoppning framöver är att ni som projekterar tar detta i beaktande och även ritar allt i vad vi nedan kommer att kalla för världskoordinatsystem (t.ex. ETRS_GK) och inte i något eget lokalt koordinatsystem.

För att behålla koordinatsystemet under hela projektet bör följande följas:

(nedanstående gäller Autodesk kommandon. Kan skilja sig från övriga CAD program)

 • Inmätt kartunderlag erhålls i DWG i meter (alltså 1 enhet=1meter). DWG filen är sparad så att units=meter. Vi kallar filen MÄTNING.DWG
 • Den som vill rita där 1enhet=1mm öppnar en helt ny DWG med inställningarna sparad så att units=millimeter. Vi kallar den ARKITEKT.DWG
 • För att ändra vilken enhet du jobbar med i din DWG fil skriver du kommando – UNIT.
 • Öppna ARKITEKT.DWG
 • Xrefa in MÄTNING.DWG
 • MÄTNING.DWG är nu xrefad. Öppnar du de olika DWG filerna skilt för sig så ser du att koordinaterna skiljer sig för samma punkt enligt nedanstående exempel:

Koordinater i MÄTNING.DWG
20475262.562
6667852.251

Koordinater i ARKITEKT.DWG
20475262562.000
6667852251.000

Det man ritar i ARKITEKT.DWG kommer nu att vara lätt överförbart tillbaks till meter då det är dags för utsättning t.ex. Då gör man helt enkelt tvärtom – öppnar MÄTNING.DWG – xrefar ARKITEKT.DWG och du kan då jobba vidare med 1 enhet = 1meter. På detta sätt jobbar alla i samma världskoordinatsystem men det är upp till var och en att ha 1 enhet antingen som millimeter eller meter.

För att vrida byggnaden så att den linjerar med CADens X-axel gör du följande.

 • Skriv kommando UCS
 • Välj som första punkt en punkt som skall ligga på X-axeln (t.ex. ett av hushörnen)
 • Välj som andra punkt en annan punkt som skall ligga på X-axeln (t.ex. andra hushörnet i samma husliv som den första punkten)
 • Välj Y-axelns riktning (det du vill ha uppåt då du ritar)
 • Skriv PLAN och ENTER för att få vyn rätt vriden
 • Skriv WCS för att återgå till en vy där allt ligger mot koordinatnorr
 • Återgå alltid till WCS då du sparar filen

På det här sättet skapar du ett lokalt koordinatsystem då du ritar på byggnaden men kan enkelt återgå till världskoordinatsystemet (WCS) där allt ligger mot kartnorr.

Varför skall jag göra detta?

 • Alla blir att rita i projektets koordinatsystem vare sig man ritar i meter eller millimeter.
 • Ni slipper vrida och skalera om vårat kartunderlag. Det är bara att xrefa vårat och annat material som kommer i världskoordinatsystemet (från kommun, lantmäteri, övriga konsulter)
 • Lätt att under projektets gång ta in kompletteringsmätningar, relationshandlingar och övrigt material som är i samma världskoordinatsystem.
 • Vi slipper vrida och skalera om era ritningar vid utsättning. Detta är något som ibland tar upp mycket tid ifall det är ett projekt där det ofta kommer revideringar.
 • Allt från situationsplan till detaljritningar ligger i ett och samma koordinatsystem.