Gamla ritningar kan ha skalfel och ibland är det inte byggt såsom de gamla ritningarna visar. Vill du ha skalenligt material över dagens läge bör det göras en inmätning. Med laserskanner kan det göras snabbt och i 3D. Från det laserskannade punktmolnet kan vi sedan rita upp 2D planer, sektioner och 3D modell.

2D plan och 2D fasadvy

Från Hotell Arkipelag. Hotellet laserskannades från källarvåning upp till takvåning där 2D plan och fasadritningar delvis uppgjordes.

3D modell

En gammal byggnad som skulle helrenoveras. Byggnaden laserskannades och ritades i 3D där 2D plan och sektioner kunde tas fram var som helst i byggnaden.

3D modell - rör

Från en större verkstadsbyggnad där de flesta rördragningar och ventilationsledningar var synliga. Byggnaden laserskannades och rördragningarna är uppritade i 3D.

Noggrannheten över hela projektet ligger genomgående på cm-nivå. Då mer och mer projekteras i 3D är detta ett givet grundmaterial att utgå ifrån. Det ger det även lättare att få allt rätt vid renoveringar och tillbyggnader.