Eckerö Golf ville ha kartmaterial och höjddata för deras 18-hålsbana i Eckerö, Kyrkoby.

Största delen av materialet togs fram utifrån flygbilder. Vi flög med både multirotor och flyg på mellan 80-150m höjd.

Vi flyger i stråk fram och tillbaka över området med en kamera som är riktad rakt ner. Ett flertal bilder tas med tillräckligt överlappning mellan parvisa foton. Utifrån dessa bilder kan vi sedan sätta ihop dem till ett ortofoto. Ett ortofoto är ett skalenligt foto som vi sedan kan göra en karta utifrån.

Objekt såsom utslagsplatser, greenkanter, bunkrar m.m. ritades upp från ortofotot. Från bilderna kan vi även med hjälp av fotogrammetrisk teknik få höjddata. Det fås i form av ett punktmoln som sedan kan göras om till 3D modeller, enstaka höjder, höjdkurvor m.m. Från punktmolnet genererade vi höjdkurvor med 20cm intervall för alla banor.

Karta över området

Karta uppgjord från ortofoto och punktmoln.Den slutliga kartan användes sedan i huvudsak till hjälp för att ”slopa” om banan. Kartmaterialet är sedan ett bra grundunderlag för att hålla reda på vattenledningar, avståndsmarkeringar, utslagsplatser och annat som hör till Golfbanan.

Detta är ett bra exempel på ett projekt över ett större område som man får gjort mer effektivt med hjälp av drönare istället för med GPS och Totalstation.