Utsättning med millimeter

Vi använder Leica Totalstation för konstruktionsutsättning. Att få det rätt från grunden gör livet lättare för alla då bygget fortskrider framåt.

Vi är med och från början då grunden gjuts tills innerväggar skall på rätt plats.

Erfarenhet av byggprojekt

Vi har över 10 års erfarenhet av de flesta större byggprojekt som gjorts på Åland. Då vi har gjort allt från tunnelutsättning och flervåningshus till utsättning på havet m.m. har vi idag en bred kunskap.

Vi arbetar med de större byggföretagen på Åland men gör även jobb åt privata. Då det byggs med element eller då huset har många hörn med olika vinklar kanske inte måttbandet räcker till...

Utsättning med centimeter

Med en s.k. geodetisk GPS har vi en noggrannhet på 1-2cm i plan och 3cm i höjd. Eftersom vi har egen referensstation kan vi erhålla den precisionen var som helst på Åland. Ett projekts koordinatbestämning börjar oftast utifrån GPS mätta punkter.

Idag börjar det även finnas maskiner som har GPS styrning. Grävmaskiner har med GPS och display i hytten full kontroll på var de befinner sig på bygget och behöver ingen utsättning i terrängen. Vi ordnar ritningar i plan och höjdmodeller bl.a. för GPS-styrning i grävmaskiner.