Detaljkartor

Det är bra att från början ha ett så bra kartunderlag som möjligt. Ovanstående karta är gjord till en arkitekt som underlag för projektering av nybyggnation på en kuperad tomt. Den nya byggnaden kan då lättare placeras in på rätt höjd och plats.

I ovanstående exempel finns allt på tomten inmätt. Höjdkurvor med 20cm ekvidistans, större stenar, trädstammar, omgivande grannhusens sockel- och takhöjd m.m.

Orienteringskartor

Det var här vår kartverksamhet började. Att rita en orienteringskarta är mer ett handarbete än att göra jobbet med exakta mätinstrument. Det är viktigare att kartan i första hand beskriver terrängen för en orienterare än att vara exakt skalenlig rätt.

Vi har erfarenhet från olika terrängtyper då vi ritat på Åland, Canada, USA och Spanien. Nuförtiden gör vi även grundmaterial för orienteringskartor med hjälp av ortofoto och punktmolnsdata.

Baskartor och grundkartor

Att ha ett bra grundmaterial är A&O idag. Mer och mer i vår omgivning styrs med hjälp av GPS-system. Då gäller det att ha allt i rätt koordinatsystem och att kartan överenstämmer med verkligheten. Planera efter dåligt underlag kan ge kostsamma missar under projektets gång.

Idag har vi effektiviserat vår kartframställning så att stora områden går snabbt att kartera till hög kvalité. Ovanstående exempel på en s.k. baskarta är till kommunens fortsatta detaljplanering.