Mätning med drönare

Mätning med drönare

Vad har drönare med mätning att göra? För att kartera större områden flyger vi idag med multirotor & RC-flyg (även kallad UAV, UAS, Drönare, Multirotor, RC-flyg m.m.) för att på det sättet framställa ortofoton. Detta är det idag mest effektiva sättet att kartera större områden med relativt hög noggrannhet.

Ortofoto och höjddata

Noggrannheten i både plan och höjd ligger från 5cm och uppåt beroende på flyghöjd m.m. Från flygbilderna gör vi ett ortofoto över hela området som vi kan göra kartor utifrån.

Från flygbilderna kan vi även göra ett punktmoln av området där man får ut höjder för mark, byggnader, trädkronor m.m. Allt kan sedan kombineras för vidare projektering och skalenliga 3D visualiseringar.

RC-Flyg eller Multirotor

Beroende på vad som skall karteras och vilken noggrannhet som krävs har vi tillgång till både RC-flyg och Multirotor. Vi har idag 3st multirotorer och 3st flyg som alla är utrustade med kamera. Vi har våra luftfarkoster registrerade hos luftfartsverket och följer de bestämmelser som finns.

Vi flyger i flygstråk och tar ett flertal bilder rakt ner. Dessa sammanförs sedan till ett ortofoto och 3D punktmoln. Vidare kan materialet göras till DTM, DSM och andra 3D visualiseringar. Det här är det område där det händer mest inom mätningsbranchen idag.

UAV Ortofoto & 3D terrängmodeller som PDF - Ladda ner [2,58 mb]